Every business has a story.

Helps creates stories about victories.

Sztuka tworzenia zysków

 

Sekret najwyższej skuteczności

 

Aby wygrywać na dzisiejszym rynku, samo posiadanie produktu, to o wiele za mało. Dzisiejsi zwycięzcy ekspansji biznesowej, to firmy, które codziennie, od nowa, zadają sobie to samo pytanie: 

 

Jak być lepszym od konkurencji w każdym istotnym elemencie procesu tworzenia produktu, marketingu, dystrybucji, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i relacjami z Klientem?

 

Sztuka tworzenia zysków, to sztuka zmierzania do doskonałości, to ciągły proces nauki i rozwoju, ciągły proces analizowania, jaka jest możliwość zrobienia czegoś lepiej. Sztuka tworzenia zysków opiera się na 

 

"Po pierwsze, określ się na pozycji lidera swojego ryknu.

Po drugie, nieustannie rób wszystko, by zrealizować tą wizję."

- Arthur Hossa

Receptura sukcesu HOSSA GROUP

Relacje z ludźmi

Człowiek i wszystko co z nim związane musi być istotą każdej firmy, bo każda firma jest budowana dla ludzi

Przywództwo

Nawet największa organizacja, to jedynie cień wizji tworzącego ją lidera. 

 

Pracownicy muszą mieć zaufanie do przywódcy, a wręcz traktować go jak mentora.

 

Autorytet

 

Cechy skutecznego przywódcy

1. Wykonują polecenia bez pytania

2. Otaczają go atmosferą szacunku

 

 

Jak zostać skutecznym przywódcą

1. Profesjonalizm

2. 

Wizja

"Widzicie różne rzeczy i pytacie: dlaczego takie są? Natomiast ja marzę o rzeczach, których nie ma i pytam: dlaczego by nie miały zaistnieć?"

- George Bernard Shaw

 

Dobry manager to osoba potrafiąca myśleć przyszłościowo i strategicznie planować działania, biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania rynku, jak i długofalowe cele firmy, dla której pracuje. Umiejętność określania celów strategicznych i ich realizacja są niezbędne do tego, aby zespół podążał w dobrym kierunku. Skuteczny manager do każdego celu umiejętnie przyporządkowuje konkretne działania, terminy i zasoby. Dzięki temu panuje nad każdym projektem i potrafi właściwie reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje.

Profesjonalizm

Pierwsza zmienna warunkująca funkcjonowanie wszelkich procesów.

 

Brak odpowiednio wystandaryzowanej jakości każdego procesu prowadzi do opóźnień a nawet do zatrzymania funkcjonowania procesów.

Jakość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Innowacyjność

"Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał się klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem."

- Henry Ford

 

 

Wiedza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Narzędzia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zespół

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nadzór

“Organizacja, która nie ma żadnych problemów ma poważny problem”

- Taichi Ono współtwórca Toyota Production System. 

 

Przewidywanie potencjalnych zagrożeń.

 

Bezpieczeństwo funkcjonowania, fundamentalnie jest wiedzą o potencjalnych zagrożeniach i umiejętnością zarządzania w czasie ewentualnego kryzysu. Na szerokim forum eksperckim analizujemy wszelkie możliwe scenariusze, tak by mieć plan ratunkowy w przypadku złego rozwoju wydarzeń. Równocześnie monitorujemy stale zmieniające się prawo, aby przeciwdziałać wszelkim regulacjom, które hamowałyby rozwój przedsiębiorczości.

Zarządzanie rozwojem i zmianą

"Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej."

- Henry Ford

 

Świat którego jedyną stałą jest zmienność codziennie daje nam więcej możliwości, więcej usprawniających życie wynalazków. Z racji istotnych zmian które dokonują się obecnie, niezbędne jest szybsze tworzenie coraz doskonalszych standardów w biznesie i wdrażanie ich do przedsiębiorstw, tak by te mogły rozwijać się i mieć kontrolę nad nowymi warunkami funkcjonowania.

Umów się na prezentację naszych możliwości

Let's talk about profit

HOSSA GROUP

Saski Point

Ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

poland@hossacenter.com

NIP: 822 100 00 00

REGON: 1836788

Wpisany do rejestru przedsiębiorców przez:

Burmistrza Gminy Warszawa Centrum

111/12/2018